Interpelacja nr 14233

do ministra nauki i szkolnictwa wyższego

w sprawie tekstu dotyczącego Kodeksu etyki pracownika naukowego

   Szanowna Pani Minister! 24 stycznia 2013 r. na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawił się tekst podpisany przez Panią Minister, dotyczący Kodeksu etyki pracownika naukowego. Niestety, przyszło nam żyć w czasach, kiedy zasady etyki trzeba ujmować w kodeksy i regulaminy, choć przecież - zwłaszcza ludzie nauki - winni je mieć wpisane w swoją osobowość.

   Bardziej jednak bulwersujący jest sposób, w jaki Pani Minister, pisząc o konieczności bezstronności nauczycieli akademickich w kwestiach światopoglądowych, bezpardonowo narzuca czytającym swój punkt widzenia. Kpiąc z jednej z teorii katastrofy nad Smoleńskiem i przywołując ad personam o. dr. Tadeusza Rydzyka, ujawniła Pani Minister swój stosunek do bardzo ważnych problemów zajmujących polską opinię publiczną od wielu lat. Nie może być to odczytane inaczej, jak wyraz dezaprobaty i dezawuacji wszystkich myślących inaczej.

   Dalszy tekst, który dotyczy zakończenia prac nad Kodeksem etyki pracownika naukowego, zdaje się być jedynie instruktażowym tłem dla wcześniej zaprezentowanych poglądów Pani Minister. Trzeba zatem odczytywać go - co jest bardzo znamienne - jako wskazówkę, które poglądy są właściwe i dopuszczone przez Komisję do Spraw Etyki w Nauce.

   W związku z wątpliwościami, które pojawiły się, co do intencji i przyczyn zamieszczenia wspomnianego tekstu Pani Minister na stronach internetowych ministerstwa, proszę o odpowiedź na pytania:

   Jaki jest powód zamieszczenia wspomnianego wyżej tekstu Pani Minister na stronach ministerstwa?

   Czy tekst Pani Minister jest próbą wykreowania i narzucenia jednego, ściśle określonego światopoglądu, niezgodną z konstytucyjnym prawem każdego obywatela do wolności sumienia i wolności słowa?

   Z poważaniem

   Poseł Szymon Giżyński

   Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r.