Interpelacja nr 4493

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie prawa zabraniającego rozsypywania szczątków pochodzących ze spalenia zwłok

   Szanowny Panie Ministrze! Zasady chowania zmarłych reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dnia 8 września 2006 r. Sejm uchwalił zmianę tej ustawy, stanowiąc: ˝Szczątki pochodzące ze spalenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach albo można je rozsypać w ogrodzie pamięci urządzonym na terenie cmentarza˝.

   Dnia 27 września 2006 r. Senat RP podjął uchwałę zawierającą poprawkę do tekstu ustawy, polegającą na skreśleniu wyrazów: ˝albo można je rozsypać w ogrodzie pamięci urządzonym na terenie cmentarza˝. Dnia 1 stycznia 2007 r. ustawa została opublikowana i obowiązuje w wersji zawierającej ww. poprawkę Senatu RP.

   Wiele uwagi przywiązuje się do tzw. ostatniej woli zmarłego. Zarówno w kwestiach majątkowych, jak i formy oraz organizacji pochówku. Obecnie obowiązujące prawo nie pozwala bliskim na wypełnienie woli zmarłego lub zmusza ich do działania poza prawem. Kara za ten czyn może wynosić 5 tys. zł lub 30 dni aresztu. Aby przeciwko osobie rozsypującej prochy zostało wszczęte postępowanie, wystarczy donos, że urna nie znalazła się na cmentarzu.

   Rozsypywanie prochów nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, również pod względem epidemiologicznym. Wiele razy polskie społeczeństwo zwracało uwagę na potrzebę zmiany prawa w zakresie alternatywnych form pochówku.

   W związku z tym proszę o informacje:

   1. Na jakim etapie są prace nad zapowiadanym przez głównego inspektora sanitarnego projektem zmiany ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych?

   2. Kiedy projekt ten zostanie przedstawiony?

   3. Czy przewidywane są także zmiany zezwalające na rozsypanie prochów w innych miejscach niż ogrody pamięci urządzane na cmentarzach?

   4. Czy występowały przypadki ukarania za nielegalne rozsypywanie prochów? Jeżeli tak, to ile ich było?

   Łączę wyrazy szacunku

   Poseł Armand Kamil Ryfiński

   Radom, dnia 27 kwietnia 2012 r.