druk nr 1533

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

projekt dotyczy nałożenia na organ podatkowy obowiązku zawiadomienia strony o przedłużeniu w drodze postanowienia załatwienia sprawy dzięki czemu strona postępowania uzyska prawo do złożenia zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2013
 • 14 maja 2013

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1533

 • 9 lipca 2013

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 30 sierpnia 2013

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 47

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych

 • Stan na 14-04-2014