Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
 • KONTAKT:
  Monika Nowak,
  tel. 22 694 16 02,
  fax 22 694 18 13,
  e-mail: monika.nowak@sejm.gov.pl
 • STRONA WŁASNA ZESPOŁU

  Informacje przedstawione na stronach własnych klubów i kół poselskich, zespołów parlamentarnych a także na stronach posłów są przygotowywane przez te kluby, koła, zespoły oraz posłów i za ich formę i treść odpowiadają autorzy.

Powstał w dniu: 15-03-2012

Regulamin Zespołu w formacie PDF