Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

  • Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
  • STRONA WŁASNA ZESPOŁU

    Informacje przedstawione na stronach własnych klubów i kół poselskich, zespołów parlamentarnych a także na stronach posłów są przygotowywane przez te kluby, koła, zespoły oraz posłów i za ich formę i treść odpowiadają autorzy.

Powstał w dniu: 15-03-2012

Regulamin Zespołu w formacie PDF