Głosowania w dniu 07-02-2014 na 60. posiedzeniu Sejmu

NrGodzinaTemat
409:07:3460. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 lutego 2014 r. - głosowanie nad ogłoszeniem przerwy i zwołaniem Konwentu Seniorów
509:08:36Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Infrastruktury
609:13:47Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem poprawek 1. i 2.
709:14:21Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 3. poprawki
809:15:51Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 4. poprawki
909:17:54Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 5. poprawki
1009:19:52Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Gospodarki, wraz z przyjętymi poprawkami
1109:20:59Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży
1209:23:45Pkt 7. porz. dzien. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji - głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2011 roku, zawartej w druku nr 1597
1309:25:53Pkt 8. porz. dzien. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji - głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2012 roku, zawartej w druku nr 1960
1409:26:55Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach
1509:28:09Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r., w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2035
1609:29:47Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r., w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2036
1709:32:08Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - trzecie czytanie - głosowanie nad przyjęciem 1. poprawki
1809:38:15Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - trzecie czytanie - głosowanie nad przyjęciem 2. poprawki
1909:49:04Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - trzecie czytanie - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich
2009:55:05Pkt 18. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, zawartego w druku nr 2025
2109:56:08Pkt 19. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zawartego w druku nr 2020
2209:57:31Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie nad odrzuceniem 1. poprawki Senatu
2309:58:22Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie nad odrzuceniem 2. poprawki Senatu
2409:59:32Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - głosowanie nad odrzuceniem poprawki Senatu
2510:03:4660. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 lutego 2014 r. - głosowanie nad ogłoszeniem przerwy
2610:09:21Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 1. poprawki
2710:10:06Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 2. poprawki
2810:10:50Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 3. poprawki
2910:11:39Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 4. poprawki, wraz z konsekwencją
3010:12:38Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 5. poprawki
3110:13:23Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 6. poprawki
3210:14:11Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 7. poprawki
3310:14:49Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 8. poprawki
3410:15:36Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 10. poprawki
3510:27:13Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Finansów Publicznych, wraz z przyjętymi poprawkami
3610:29:38Pkt 22. porz. dzien. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów dokumentu: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawartego w druku nr 1669