Listy do Sejmu
Nadawca

Podane w korespondencji dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię Sejmu w Biurze Korespondencji i Informacji (adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).