Druki sejmowe
projekt ustawy

Nr drukuDataTytuł
22992014-03-31Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
22982014-02-07Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
22972014-02-19Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
22962014-02-26Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
22952014-04-01Rządowy projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
22942014-04-01Rządowy projekt ustawy o Agencji Wywiadu.
22932014-04-01Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
22872013-11-07Poselski projekt ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.
22672014-02-21Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
22662013-12-18Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
22652014-02-07Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw.
22632014-05-02Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
22622013-04-30Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
22592014-03-28Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
22542014-03-26Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
22522014-03-25Rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
22512013-12-03Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
22502014-01-08Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.
22492014-03-06Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
22482014-02-21Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.
22472014-03-10Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
22462014-03-20Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.
22452014-03-20Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
22442014-03-10Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.
22432014-03-20Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
22422014-03-06Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
22412014-03-20Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.
22232014-03-12Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej.
22172013-10-03Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.
22072014-02-21Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.