Druki sejmowe
projekt ustawy

Nr drukuDataTytuł
23422014-02-24Poselski projekt ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956-1989 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
23412014-02-07Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach.
23382014-04-04Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.
23372014-03-12Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.
23352014-03-14Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
23312014-04-14Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.
23302014-04-14Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
23152014-04-18Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
22992014-03-31Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
22982014-02-07Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
22972014-02-19Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
22962014-02-26Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
22952014-04-01Rządowy projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
22942014-04-01Rządowy projekt ustawy o Agencji Wywiadu.
22932014-04-01Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
22872013-11-07Poselski projekt ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.
22672014-02-21Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
22662013-12-18Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
22652014-02-07Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz niektórych innych ustaw.
22632014-05-02Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
22622013-04-30Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
22592014-03-28Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
22542014-03-26Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
22522014-03-25Rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
22512013-12-03Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
22502014-01-08Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.
22492014-03-06Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
22482014-02-21Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.
22472014-03-10Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.
22462014-03-20Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r.