39. posiedzenie Sejmu VII kadencji

Przedstawione przez Radę Języka Polskiego "Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011" (druk nr 1083) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 1211) – godz. 9.00
Sprawozdanie obejmuje lata 2010 i 2011. Dotyczy poprawności językowej i sprawności komunikatywnej tekstów skierowanych do obywateli i publikowanych w Internecie przez ministerstwa oraz wybrane instytucje centralne.

 

Głosowania – godz. 12.00    
 

Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2012 r. (w okresie prezydencji cypryjskiej) (druki nr 1208 i 1336 ) – głosowanie (pkt 28) - 2 głosowania
 

Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druki nr 1215 i 1258) (pkt 2) - trzecie czytanie - 1 głosowanie

Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druki nr 815, 1282 i 1282-A) (pkt 1) - trzecie czytanie – 2 głosowania

Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki nr 1075 i 1284) (pkt 3) - trzecie czytanie – 1 głosowanie

 

Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie lotnicze „LOT” (druki nr 1242 i 1262) (pkt 4) - trzecie czytanie - 1 głosowanie

Sprawozdanie Komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy - Prawo prasowe (druki nr 674, 1128 i 1261) (pkt 5) - trzecie czytanie - 1 głosowanie

Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druki nr 1012 i 1235) (pkt 6) - trzecie czytanie -1 głosowanie

Sprawozdanie Komisji  o  projektach  ustaw o: - zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego, - zmianie ustawy - Kodeks karny, - zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki nr 532, 757, 998, 1277 i 1277-A) (pkt 7) - trzecie czytanie –max 3 głosowania

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o nadzorze publicznym nad stosowaniem cen transakcyjnych (druk nr 885) (pkt 11) - wniosek o odrzucenie - 1 głosowanie

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 886) (pkt 12) - wniosek o odrzucenie - 1 głosowanie

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podatku od usług finansowych (druk nr 1225) (pkt 13) -  wniosek o odrzucenie - 1 głosowanie

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1275) (pkt 19) -  wniosek o odrzucenie - 1 głosowanie

Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druki nr 1112 i 1165) ( pkt 21) - wniosek Komisji o odrzucenie - 1 głosowanie

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1039 i 1286) (pkt 22 ) - 3 głosowania

Sprawozdanie Komisji  o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1289 i 1313) (pkt 23 )  -6 głosowań

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1304 i 1306) (pkt 24) - 3 głosowania

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1305 i 1339 )  (pkt 25) – 1 głosowanie

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druki nr 1303 i 1319 ) (pkt 26) – 1 głosowanie

Przedstawione przez Radę Języka Polskiego „Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011” (druk nr 1083) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 1211) (pkt 27) - ew. wniosek o odrzucenie- 1 głosowanie

Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 804, 1129 i 1129-A) – trzecie czytanie  (pkt 29) - 5 głosowań

Sprawozdanie Komisji o projekcie uchwały w sprawie przyznania miastu Kraków wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. (druki nr 1249 i 1264) (pkt 31) – 1 głosowanie

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1324)(pkt 30) - 1 głosowanie

Łącznie 39 głosowańOświadczenia poselskie – godz. 13.30 - 14.30