XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

sobota, 1 czerwca 2013 10:25
Zdjęcie nr 1, fot. Krzysztof Białoskórski

Dziś, 1 czerwca w gmachu przy Wiejskiej po raz 19. zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. Głównym tematem obrad z udziałem 460 młodych posłów i posłanek jest lokalny ekorozwój. Obrady plenarne poprzedziły prace komisji problemowej (12 maja), podczas których parlamentarzyści SDiM przygotowali projekt uchwały dotyczący m.in. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagowania postaw proekologicznych w środowisku lokalnym. XIX Sesja SDiM została zorganizowana przez Kancelarię Sejmu w porozumieniu z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W tym roku zadaniem uczniów ubiegających się o mandat posła SDiM było przygotowanie i przeprowadzenie debaty w swoich szkołach i miejscowościach na temat dotychczasowej aktywności i propozycji działania młodzieży w zakresie lokalnego ekorozwoju. Do konkursu zgłosiło się ponad 500 dwuosobowych zespołów. Następnie uczestnicy publikowali swoje relacje z przeprowadzonych debat na stronie: http://sdim.ceo.nq.pl/. Na podstawie oceny zgłoszonych projektów wyłoniono 460 młodych parlamentarzystów.

W czasie prac komisyjnych 52 nowo wybranych „posłów” miało okazję przygotować projekt uchwały przy wsparciu sejmowych legislatorów oraz pytania do minister edukacji narodowej. Pozostali młodzi parlamentarzyści mogli potem konsultować projekt w internecie. Na posiedzeniu komisji posłowie SDiM wybrali także swoich przedstawicieli - prezydium komisji, posła sprawozdawcę oraz marszałków. Po emocjonującej dyskusji i głosowaniu zdecydowali, że 1 czerwca za stołem prezydialnym na sali posiedzeń Sejmu zasiądą i obrady  poprowadzą: Anna Przybylska, Sandra Stadnik i Artur Bębeńca.

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz w roku, w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Pierwsza sesja SDiM odbyła się w 1994 r. z inicjatywy wicedyrektora ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu i prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych obradowały wtedy na temat „Wojna - zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”. Kolejnym sesjom SDiM nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie Zespołu Organizacyjnego. Od XII Sesji SDiM prace związane z jej organizacją przejęła Wszechnica Sejmowa.

Marszałek Sejmu wyraża zgodę na organizację sesji, akceptuje jej wiodący temat oraz tematy prac szczegółowych. Na tej podstawie przygotowywany jest kalendarz prac SDiM. W przygotowaniach do tego specjalnego posiedzenia Sejmu młodym politykom pomagają pracownicy Kancelarii Sejmu, którzy opracowują scenariusz posiedzenia plenarnego,  przygotowują „nowych marszałków”, pomagają w prowadzeniu samych obrad oraz sporządzają stenogram z posiedzenia.

Harmonogram XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

godz. 9.00 spotkanie z klubami i kołami poselskimi
Sala Kolumnowa

godz. 9.45 spotkanie marszałek Sejmu Ewy Kopacz z marszałkami Sejmu Dzieci i Młodzieży
Gabinet Marszałek Sejmu, photo opp. na początku spotkania

godz. 10.00 obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży
- otwarcie posiedzenia
- wystąpienia
- przedstawienie projektu uchwały oraz poprawek
- dyskusja
- głosowanie nad poprawkami i całością projektu
- pytania do minister edukacji narodowej
Sala posiedzeń Sejmu

Po zakończeniu obrad - ok. godz. 13.30 family photo
schody w hallu głównym

ok. godz. 14.00 briefing prasowy marszałek Sejmu i marszałków SDiM
hall przed Salą Kolumnową