Wysłuchanie publiczne

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i możliwość przeprowadzenia wysłuchania publicznego wprowadzono ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 169 poz. 1414 z późn. zm.) oraz Regulaminem Sejmu  zmienionym uchwałą Sejmu RP z dnia 24 lutego 2006 r. (art. 70a-70i, art. 201b-201c).