Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 46 w dniu 25-07-2013

18 punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam jedną, wydawałoby się, bardzo drobną sprawę, która dotyczy tego, co powinno na co dzień cechować ludzi - chodzi o życzliwość. Prawdopodobnie nie potrzeba byłoby żadnych przepisów, gdyby nasza ludzka życzliwość dla osób, które mają kłopoty życiowe, które są mniej sprawne, była znacznie większa.

    A zatem chciałabym poinformować pana ministra, że matki dzieci niepełnosprawnych oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przychodzą do biura poselskiego i wskazują, że jednym z ich ważnym problemów życiowych jest to, że nie mogą być przyjęte przez lekarza w przychodni poza kolejnością. Przyszła matka, która, będąc z dzieckiem niepełnosprawnym w przychodni, usłyszała odpowiedź: Nie może być pani przyjęta bez kolejki, bo nie ma takich przepisów. Ona przyszła ze swoim niepełnosprawnych dzieckiem i z trojgiem dzieci, którymi się opiekowała. Przychodzą ludzie starsi ze swoimi opiekunami i nie ma życzliwości wśród ludzi czekających w kolejce, aby takie osoby zostały przyjęte poza kolejnością. Tak być nie powinno. Wobec osób, które wymagają szczególnej troski, osób niepełnosprawnych, tych, które są inwalidami z opiekunami, powinniśmy być życzliwi. Jeżeli tego nie ma, to potrzebne są takie przepisy, które umożliwiałyby tym osobom skorzystanie z pomocy lekarza rodzinnego poza kolejnością. Rozumiem, że nie wymagamy tutaj niczego nadzwyczajnego, a tylko troski o te osoby, które mają trudności w życiu.

    Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie kroki w tym zakresie podejmują resort zdrowia i pan minister, aby pomóc tym osobom?


« Przebieg posiedzenia