Komisje Sejmowe VI kad. Strona główna Sejmu
 
Komisje Sejmowe
"1. Komisje sejmowe są organami powołanymi do:
1) rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu,
2) wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu.
2. Komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami.
"
Regulamin Sejmu art. 17
  Komisje stałe
    Liczba miejsc przysługujących klubom i kołom
    Udział posłów w komisjach stałych
    Diagram liczbowego udziału posłów danej komisji w składach innych komisji
  Komisje nadzwyczajne
  Komisje śledcze
  Projekty ustaw znajdujące się w komisjach
  Skrócone informacje o pracach komisji
  Biuletyny z posiedzeń komisji
  Rozpatrywanie dokumentów Unii Europejskiej