Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Do zakresu działania Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo.

Załącznik do uchwały Sejmu RP
z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP
(tj MP 1998 Nr 44, poz. 618 z późń. zm.)

Komisja Łączności z Polakami za Granicą
Skład Komisji

Skład Komisji
Podkomisje

Podkomisje
Prace Komisji

Prace Komisji
 

VI kadencja