Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Do zakresu działania Komisji należą sprawy przestrzegania prawa i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania samorządów adwokackiego i radcowskiego, sprawy przestrzegania praw człowieka.

Załącznik do uchwały Sejmu RP
z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP
(tj MP 1998 Nr 44, poz. 618 z późń. zm.)

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Skład Komisji

Skład Komisji
Podkomisje

Podkomisje
Prace Komisji

Prace Komisji
 

VI kadencja