Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Do zakresu działania Komisji należą sprawy polityki zagranicznej państwa.

Załącznik do uchwały Sejmu RP
z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP
(tj MP 1998 Nr 44, poz. 618 z późń. zm.)

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Skład Komisji

Skład Komisji
Podkomisje

Podkomisje
Prace Komisji

Prace Komisji
 

VI kadencja