Organy Sejmu VI kad. Strona główna Sejmu
 
Organy Sejmu
Organami Sejmu są:
1. Marszałek Sejmu,
2. Prezydium Sejmu,
3. Konwent Seniorów,
4. komisje sejmowe.

Regulamin Sejmu
Rozdział III
 
Marszałek Sejmu   Wicemarszałkowie Sejmu   Prezydium Sejmu   Konwent Seniorów   Komisje
   
 
 
Marszałek Sejmu
 
 
  Grzegorz Schetyna

Wicemarszałkowie Sejmu
 
 
  Ewa Kierzkowska
  Marek Kuchciński
  Stefan Niesiołowski
  Jerzy Wenderlich

Prezydium Sejmu
 
 
Prezydium Sejmu tworzą Marszałek i wicemarszałkowie
(art. 11 Regulaminu Sejmu)

W posiedzeniach Prezydium Sejmu bierze udział z głosem doradczym Szef Kancelarii Sejmu.
Marszałek Sejmu może zaprosić na posiedzenie Prezydium Sejmu również inne osoby.
(art. 13 ust. 2 Regulaminu Sejmu)

Konwent Seniorów
 
 
W skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień, o których mowa w art. 8 ust. 5 Regulaminu Sejmu, a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą
(art. 15 ust. 1 Regulaminu Sejmu)

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów:
    Tomasz Tomczykiewicz
 Platforma Obywatelska
 
  Mariusz Błaszczak
 Prawo i Sprawiedliwość
 
  Grzegorz Napieralski
 Sojusz Lewicy Demokratycznej
 
  Stanisław Żelichowski
 Polskie Stronnictwo Ludowe
 
  Paweł Poncyljusz
 Polska Jest Najważniejsza
 
W posiedzeniach Konwentu Seniorów bierze udział z głosem doradczym Szef Kancelarii Sejmu.
Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków Konwentu Seniorów może zaprosić na posiedzenie Konwentu inne osoby.
(art. 15 ust. 2 Regulamin Sejmu)