Kluby i Koła Poselskie Strona główna Sejmu
VI kadencja
AKTUALNE KLUBY I KOŁA SEJMU RP VI KADENCJI
(stan na 31-08-2011)


Lp.

Nazwa klubu koła

Data powstania

Liczba posłów

w dniu powstania

obecnie

1.

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska (PO)

05-11-2007

209

208

2.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

05-11-2007

166

146

3.

Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)

22-04-2008

42

43

4.

Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL)

05-11-2007

31

31

5.

Klub Parlamentarny Polska Jest Najważniejsza (PJN)

31-08-2011

15

15

6.

Koło Poselskie Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)

22-04-2008

8

3

7.

posłowie niezrzeszeni

-

1

14