Posłowie VI kadencji Strona główna Sejmu
 
Posłowie VI kadencji
"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."
Konstytucja RP art.104
 
   
 
Posłowie
 
 
  Lista posłów
  Posłowie, którym mandat wygasł w trakcie trwania kadencji
  Posłowie, którzy objęli mandat w trakcie trwania kadencji
 
  Posłowie według okręgów wyborczych
  Aktywność poselska
  Statystyki wg stanu na początek kadencji
 
Kluby i koła
 
 
  Wykaz klubów i kół - stan na koniec kadencji
  Dane o klubach i kołach - stan na koniec kadencji
 
Kluby i koła
 
 
  Wykaz zespołów
 
 
 
  Zasady etyki poselskiej
  Oświadczenia majątkowe posłów do parlamentu europejskiego
  Strona informacyjna dla biur poselskich
 
 


Formularze zgłoszenia
współpracowników posłów oraz biur klubów i kół poselskich, zgodnie z art. 18 ust. 3a oraz art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414)

Wypełnione formularze prosimy składać w Gabinecie Marszałka Sejmu