Prace Sejmu Strona główna Sejmu
 
Prace Sejmu
"Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat."
Konstytucja RP art.95
 
 
 
  POSIEDZENIA SEJMU
    Terminy posiedzeń: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
    Sprawozdania stenograficzne
    Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu - wyszukiwanie
    Głosowania
    Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia - wyszukiwanie
    Informacje bieżące rozpatrzone przez Sejm
    Uzupełniające odpowiedzi na pytania zadane w punktach porządku dziennego:
- pytania w sprawach bieżących
- informacje bieżące
 
PRZEBIEG PROCESU LEGISLACYJNEGO W SEJMIE
    Uchwalone ustawy
    Podjęte uchwały
    Przegląd wszystkich projektów ustaw
    Proces legislacyjny - wyszukiwanie
    Druki sejmowe - wyszukiwanie
 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA SEJMU
    Współpraca międzynarodowa na szczeblu Marszałka Sejmu
- wyjazdy
- przyjazdy
    Grupy bilateralne
    Stałe delegacje parlamentarne
    Inne formy aktywności parlamentarnej

 
 
 
  Zespoły parlamentarne
  Informacja o oświadczeniach lustracyjnych złożonych przez osoby powołane przez Sejm oraz Marszałka Sejmu na stanowiska i funkcje państwowe
  Prace Sejmu - statystyki