U S T A W A
O PARTIACH POLITYCZNYCH

Rozdział 1 (art. 1-7)
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 2 (art. 8-10)
STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA PARTII POLITYCZNYCH

Rozdział 3 (art. 11-23)
EWIDENCJA PARTII POLITYCZNYCH

Rozdział 4 (art. 23a-41)
FINANSE I FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH

Rozdział 5 (art. 42-44)
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ CELÓW LUB DZIAŁALNOŚCI PARTII POLITYCZNYCH

Rozdział 6 (art. 45-49)
LIKWIDACJA PARTII POLITYCZNEJ

Rozdział 6a (art. 49a-49h)
PRZEPISY KARNE

Rozdział 7 art. 50-59)
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH

Rozdział 8 (art. 60-64)
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Strona główna Sejmu
Strona główna Sejmu