Prawo Strona główna Sejmu
 
Prawo
"Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia."
Konstytucja RP art.87
   
   
Konstytucja RP
 
Konstytucja RP
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady etyki poselskiej
 
Zasady etyki poselskiej

  Uchwała Sejmu RP z dnia 17.07.1998 r.
Zasady etyki poselskiej.


Ustawy
 
Ustawy
  Ustawa z dnia 5.01.2011 r.
Kodeks wyborczy
Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
 
  Ustawa z dnia 9.05.1996 r.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 
  Ustawa z dnia 27.06.1997 r.
o partiach politycznych.
 
  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r.
o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
 
  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 
  Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r.
o sejmowej komisji śledczej.
 
  Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r.
o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej .


Regulamin Sejmu RP
 
Regulamin i Ordynacje
  Regulamin Sejmu (tekst jednolity)
 
  Uchwały Prezydium Sejmu
w sprawie wykładni Regulaminu Sejmu


Internetowy System Aktów Prawnych
 
Internetowy System Aktów Prawnych

Baza zawiera opisy aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od roku 1918 oraz ujednolicone teksty ustaw.