Powrót do strony głównej

Copyright © Kancelaria Sejmu Warszawa 2010

Serwis Informacyjny Sejmu nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718), akty normatywne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby zamieszczane tu informacje były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o informacje publikowane w Serwisie Informacyjnym Sejmu w sieci Internet.


Zezwala się na niekomercyjne używanie, kopiowanie oraz wykorzystanie materiałów znajdujących się w Serwisie Informacyjnym Sejmu w sieci Internet, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia.
Zezwolenie to nie dotyczy jedynie elementów odrębnie zastrzeżonych.


Zdjęcia zamieszczone w serwisie bpr.sejm.gov.pl można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie z przywołaniem nazwiska autora.


Informacje przedstawione na stronach własnych klubów, kół poselskich a także na stronach posłów zostały przygotowane przez kluby poselskie, koła poselskie oraz przez posłów.
Kluby poselskie, koła poselskie i posłowie odpowiadają za ich formę i treść.


Tłumaczenia aktów konstytucyjnych:
Albert Pol
Mirosława Drabkowska
Jolanta Karolczak
Anna Urbanowicz-Pękacz

Konsultacje tłumaczeń:
Prof. Wojciech Sokolewicz
Prof. Leszek Garlicki
Andrew Caldwell M.A.
Dr Oliver Freeman
Paul S. Rundquist

Teksty do rozdziału "SEJM":
Regina Wąsowicz - BSM (podrozdziały: historia, struktura, kompetencje),
pozostałe teksty - Wydawnictwa Wszechnicy Sejmowej

Strona Biura Gospodarczo-Technicznego:
Maciej Antosiewicz

Mapa "Kompleks Sejmowy w Warszawie":
Autor: Piotr VaGla Waglowski, public domain

Sp@cer po Sejmie
Foto 3D - Jacek Gancarczyk
Programy "Panorama tools" - prof. Helmut Dersch

Pozostałe teksty:
Bazy Danych Kancelarii Sejmu

Wyszukiwanie pełnotekstowe:

Verity
SEARCH'97 Information Server
Verity,
Inc.


Projekt graficzny sejmowego serwisu informacyjnego - e-point SA, maj 1997.

Implementacja technologii JAVA™ w Internetowym Systemie Aktów Prawnych - MicroAge Polska, maj 2004.