Interpelacja nr 13456

do ministra administracji i cyfryzacji

w sprawie zawyżonych kosztów opłat za połączenia w telefonii komórkowej z Białorusią i Ukrainą

   Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Ministrowi interpelację w sprawie zawyżonych kosztów opłat za połączenia w telefonii komórkowej z Białorusią i Ukrainą.

   Otrzymałem za pośrednictwem poczty elektronicznej pismo w sprawie domniemanych monopolistycznych praktyk polskich operatorów komórkowych (podejrzenie zmowy cenowej) w zakresie stawek na połączenia międzynarodowe - z Białorusią i Ukrainą. Obecnie minuta rozmowy z Ukrainą lub Białorusią kosztuje w polskich sieciach komórkowych aż 2 złote i więcej, co nie ma odniesienia do realnych kosztów i jest prawdopodobnie wynikiem zabronionej polskimi i unijnymi przepisami zmowy cenowej. Problemem są również zbyt wysokie administracyjne stawki tzw. interkonektu, czyli stawki rozliczeń międzyoperatorskich w relacjach między polskimi a ukraińskimi i białoruskimi operatorami - czytamy w liście sygnowanym przez uczestników akcji Ukraina, nie Afryka.

   Nie ma wątpliwości, że Ukraina i Białoruś leżą znacznie bliżej niż Afryka i połączenia telefoniczne powinny być tańsze. Autorzy protestu zwracają uwagę, że jeśli mają być podejmowane działania w celu zbliżenia mieszkańców obu państw do Europy Zachodniej, to połączenia telefoniczne muszą być tańsze. Muszą być tańsze także dlatego, że bardzo często za pośrednictwem telefonów komórkowych komunikują się Polacy żyjący po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej, rodziny i znajomi, ale także osoby, które chcą zbliżać kraje do siebie przez prowadzenie działalności gospodarczej. Obecna sytuacja - piszą autorzy protestu - kiedy za dziesięciominutową rozmowę telefoniczną trzeba zapłacić 20-30 złotych nijak się ma do tych wszystkich deklaracji o przyjaznym sąsiedztwie i współpracy polsko-ukraińskiej.

   Jak wiadomo, rynek telekomunikacyjny jest rynkiem do pewnego stopnia regulowanym, a stawki w połączeniach zagranicznych nie są wynikiem wyłącznie gry konkurencyjnej, ale też licznych uregulowań prawa wewnętrznego i umów międzynarodowych. Ponadto władza, w tej kwestii minister administracji i cyfryzacji, powinna dbać o interes swoich obywateli, a zatem w tym przypadku zabiegać o jak najniższe stawki w połączeniach międzynarodowych z Ukrainą i Białorusią.

   W związku z powyższym mam do Pana Ministra następujące pytania:

   1. Czy znane są Panu Ministrowi protesty związane z wysokimi stawkami połączeń w telefonii komórkowej między Polską a Ukrainą i Białorusią i jakie jest stanowisko Pana Ministra w powyższej sprawie?

   2. Czy podejmował Pan Minister działania, aby zweryfikować opinie osób protestujących i przyczynić się do obniżenia stawek połączeń telefonicznych międzykrajowych?

   3. Czy może Pan Minister zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zbadanie, czy nie dochodzi do nielegalnej zmowy cenowej wśród polskich operatorów w wyżej opisanym przypadku?

   4. Czy może Pan Minister wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o sprawdzenie, jakie czynniki natury prawnoadministracyjnej wpływają na wysoki poziom stawki rozliczeń międzyoperatorskich?

   5. Czy może Pan Minister podjąć rozmowy ze stroną ukraińską, aby także rząd tego kraju rozpoczął działania mające na celu obniżenie stawek za połączenia w telefonii komórkowej z Ukrainy do Polski?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Górski

   Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r.