Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 1760

w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Gospodarki na reklamy i ogłoszenia płatne nadawane przez stacje telewizyjne i radiowe w pierwszej połowie 2012 r.

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Gospodarki na reklamy i ogłoszenia płatne zamieszczane w stacjach telewizyjnych i radiowych w pierwszej połowie 2012 r., przekazane przy piśmie z dnia 3 sierpnia 2012 r., znak: SPS-024-1760/12, pragnę przedstawić następujące informacje.

   W pierwszej połowie 2012 r. łączne wydatki poniesione przez ministerstwo na reklamy i ogłoszenia płatne wyniosły łącznie 3 995 868,61 zł brutto.

   Wyżej wymienione reklamy i ogłoszenia płatne zostały zakupione w następujących stacjach telewizyjnych i radiowych:

Nazwa stacji Kwota brutto (zł)
TVP 880 505,96
TVP Info 119 605,20
Telewizja Polsat 1 142 317,16
TV 4 0
TVN 204 687,99
TVN 24 237 069,02
TVN 7 37 836,08
Telewizja Trwam 0
Superstacja 3523,95
Polskie Radio wraz
z pasmami regionalnymi
17 183,55, z czego w:
PR Gdańsk 10 649,55
PR Koszalin 6534
RMF FM 466 643,67
Radio Zet 230 686,5
Radio Eska 0,00

   Odpowiadając na pytanie pana posła o pozostałe stacje radiowe i telewizyjne, w których ukazywały się opłacane z budżetu ministerstwa ogłoszenia i reklamy płatne, przedstawiam poniższą tabelę:

Nazwa stacji Kwota brutto (zł)
TV Puls 37 830,52
TVN Turbo 178 77,78
MIX TVN 169 759,81
TVN Meteo 1560,07
TTV 6053,78
Discovery 36 900
At Media 340 626,79
Szczeciniak Eska 3651,78
Time Koszalin 7485,06
ZP Trójmiasto 13 030,94
Polsat News 21 033

   Wyrażam przekonanie, że powyższe wyjaśnienia zostaną przyjęte jako wyczerpująca odpowiedź na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Mieczysław Kasprzak

   Warszawa, dnia 23 sierpnia 2012 r.