druk nr 552

Poselski projekt ustawy o związkach partnerskich


projekt dotyczy regulacji kwestii majątkowych i osobistych dotyczących związków tworzonych zarówno przez pary różnopłciowe jak i przez pary jednopłciowe poprzez wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji związku partnerskiego


 • 2012
 • 17 lutego 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 552

 • 9 lipca 2012

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 2013
 • 25 stycznia 2013

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 32

  Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu

  Wynik: 276 za, 150 przeciw, 23 wstrzymało się (głos. nr 45)

  Decyzja: odrzucony

 • odrzucony na pos. nr 32 dnia 25-01-2013