druk nr 185

Poselski projekt uchwały w sprawie rezygnacji przez Rzeczpospolitą Polską z polskiego złotego i przyjęcia waluty euro oraz udziału w tak zwanym "pakcie fiskalnym"
  • 2012
  • 31 stycznia 2012

    Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 185

  • 8 lutego 2012

    Skierowano do I czytania w komisjach

    do Komisji Finansów Publicznych

  • Stan na 05-10-2015