druk nr 825

Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego


projekt dotyczy uregulowania wzajemnych stosunków osobistych i majątkowych pomiędzy partnerami będącymi w związkach partnerskich w drodze umowy rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego


 • 2012
 • 31 sierpnia 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 825

 • 22 października 2012

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 2013
 • 25 stycznia 2013

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 32

  Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu

  Wynik: 228 za, 211 przeciw, 10 wstrzymało się (głos. nr 49)

  Decyzja: odrzucony

 • odrzucony na pos. nr 32 dnia 25-01-2013