druk nr 114

Poselski projekt uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2012
 • 11 stycznia 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 114

 • 13 stycznia 2012

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 25 kwietnia 2012

   Sprawozdanie komisji druk nr 331

   Sprawozdawca: Andrzej Gałażewski

   Wniosek komisji: odrzucić projekt uchwały

 • 10 maja 2012

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 14

  Głosowanie: wniosek Komisji o odrzucenie projektu uchwały

  Wynik: 262 za, 154 przeciw, 24 wstrzymało się (głos. nr 11)

  Decyzja: odrzucono

 • odrzucony na pos. nr 14 dn. 10-05-2012