Komisje stałe

 • Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

 • Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

 • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

 • Komisja Etyki Poselskiej (EPS)

 • Komisja Finansów Publicznych (FPB)

 • Komisja Gospodarki (GOS)

 • Komisja Infrastruktury (INF)

 • Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

 • Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

 • Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

 • Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

 • Komisja Obrony Narodowej (OBN)

 • Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

 • Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

 • Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

 • Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)

 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

 • Komisja Skarbu Państwa (SUP)

 • Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

 • Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

 • Komisja Ustawodawcza (UST)

 • Komisja Zdrowia (ZDR)