Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

wtorek, 1 stycznia 2013 10:49

Ustawa realizuje rządowe postulaty zgłoszone przez premiera w exposé. Nowelizacja przewiduje zmiany w odliczaniu ulg na dzieci, stosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu m.in. umów autorskich oraz likwidację ulgi internetowej.

W przypadku małżeństw oraz osób samotnie wychowujących jedno dziecko, ustawa przewiduje, że ulga nie będzie przysługiwała, jeżeli suma dochodów przekroczy kwotę 112 tys. zł rocznie. W przypadku osób, które nie są małżeństwem, a wychowują jedno dziecko, limit rocznego dochodu pozwalający na odliczenie ulgi wynosić będzie 56 tys. zł. Rodziny z dwójką dzieci zachowają prawo do ulgi bez zmian i bez względu na osiągnięty dochód. Ponadto w przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100 proc. W tym przypadku dochód rodziców nie będzie limitowany.

Ustawa zakłada też ograniczenie przywileju podatkowego dla umów autorskich. W zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów  od umów autorskich ustawa wprowadza roczny limit dochodów w wysokości 42.764 zł (zarówno w odniesieniu do umów cywilnoprawnych jak i przychodów uzyskanych w ramach stosunku pracy). Ustawa ogranicza także stosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzorów: użytkowego, przemysłowego i zdobniczego oraz opłaty licencyjnej za przeniesienie ww. praw.

W zakresie stosowania tzw. Ulgi internetowej nowe przepisy przewidują, że będzie można odliczyć 760 zł, ale tylko w dwóch następujących po sobie latach, jeżeli wcześniej nie korzystało się z odliczenia. Podatnicy, którzy po raz pierwszy skorzystają z ulgi w rozliczeniu za rok 2012 będą mogli skorzystać z ulgi także za rok 2013.

Sejm uchwalił ustawę 24 października 2012 r. Prezydent podpisał ją 11 listopada br. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.