Wchodzą w życie zmiany w ustawie o transporcie drogowym

czwartek, 28 czerwca 2012 09:44

Nowelizacja ustawy umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności związanej z okazjonalnym przewozem osób. Zmiany w przepisach określają kryteria, jakie muszą być spełnione przez przewoźnika, a także rodzaj pojazdów, jakimi usługa może być świadczona. Zgodnie z nowelizacją okazjonalny przewóz osób może być realizowany osobiście przez przedsiębiorcę lub przez zatrudnionego przez niego pracownika. Ponadto przewóz osób musi się odbywać na podstawie pisemnej umowy zawartej z klientem. Warunkiem świadczenia usługi jest także opłata w formie ryczałtu. Nowe przepisy wprowadzają zakaz używania w pojeździe taksometrów oraz umieszczania na zewnątrz pojazdu danych teleadresowych przedsiębiorcy. Przewóz okazjonalny może się odbywać przy pomocy samochodów osobowych, przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) oraz pojazdów zabytkowych.

Sejm uchwalił nowelizację 11 maja 2012 r. Prezydent podpisał ustawę 1 czerwca br. Nowe przepisy obowiązują od 29 czerwca 2012 r.