Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty

czwartek, 30 sierpnia 2012 11:49

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz jej nowelizacji z 2011 r. jednoznacznie określa podstawę prawną udzielania dotacji z budżetów samorządów na absolwentów szkół kończących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w kwietniu lub czerwcu, w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli szkołę do końca roku szkolnego. Niejasne przepisy w tym zakresie spowodowały, że niektóre samorządy wstrzymały wypłatę dotacji na absolwentów dla szkół, m.in. niepublicznych o uprawnieniach publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy. Jednocześnie przyjęte zmiany mają przeciwdziałać pobieraniu przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (np. szkoły dla dorosłych), dotacji na słuchaczy nieuczęszczających na zajęcia edukacyjne. Środki te będą przysługiwać na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć w danym miesiącu. Ponadto, z 1 września 2012 r. na 1 września 2014 r. ma zostać przesunięty termin wejścia w życie przepisów umożliwiających prowadzenie niektórych zajęć edukacyjnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Sejm uchwalił ustawę 27 lipca 2012 r., a prezydent podpisał ją 27 sierpnia 2012 r.

Nowelizacja wchodzi w życie 31 sierpnia br. z kilkoma wyjątkami. Przepisy dotyczące m.in. dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.