Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

wtorek, 1 stycznia 2013 00:48

Ustawa realizuje rządowe postulaty zgłoszone przez premiera w exposé. Nowelizacja wprowadza kryterium dochodowe w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Od 1 stycznia 2013 r. becikowe ma trafiać jedynie do rodzin, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Wysokość świadczenia nie ulega zmianie i nadal będzie wynosić 1000 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy 12 października br. Prezydent podpisał ją 6 listopada br. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.