Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

poniedziałek, 31 grudnia 2012 08:00

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przesuwa terminy wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych – z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz o ewidencji ludności – z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015. Odsunięte w czasie zostało wdrożenie elektronicznych dowodów osobistych, co jest związane m.in. z pracami Komisji Europejskiej nad utworzeniem do końca 2015 r. jednolitego rynku cyfrowego. Nowelizacja przesuwa także termin zniesienia obowiązku meldunkowego z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r.

Ponadto, od 1 stycznia 2013 r. wyeliminowane zostaną uciążliwe przepisy związane z zameldowaniem. Chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, a także odstąpienie od konieczności zgłaszania przy meldunku informacji o wykształceniu oraz przedstawiania książeczki wojskowej. Na zameldowanie będzie 30 dni, a nie jak obecnie 4. Wprowadzona została też możliwość wypełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika.

Obowiązkiem meldunkowym nie będą już objęci wczasowicze i turyści. Ponadto, właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą zobowiązani do weryfikowania wypełniania wymogu meldunkowego przez mieszkańców i pracowników. Zniesiony będzie obowiązek meldunkowy na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, obywateli państw UE i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Od 1 stycznia 2015 r. funkcjonować ma elektroniczny Rejestr Dowodów Osobistych, do którego dostęp będą miały gminy. Pozwoli to na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie bez względu na miejsce zamieszkania. Ponadto, od tej daty w dowodzie osobistym nie będzie umieszczany adres zameldowania, dzięki czemu nie będzie konieczności wymiany dokumentu w przypadku zmiany tego adresu.

Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 7 grudnia 2012 r., a prezydent podpisał ją 12 grudnia 2012 r.

Ustawa wchodzi w życie 31 grudnia 2012 r.