Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

czwartek, 23 stycznia 2014 15:11

Ustawa przewiduje, że wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów będą stanowić dochody samorządów, na obszarze których składowane są odpady. Wpływy z opłat i kar mają stanowić w 50 proc. dochód budżetu gminy, a w 10 proc. powiatu. Pozostałe 40 proc. wpływów stanowić będzie w 35 proc. przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 65 proc. funduszu wojewódzkiego. W przypadku lokalizacji składowiska odpadów na obszarze więcej niż jednego powiatu lub gminy, dochód będzie podlegał podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez to składowisko. Obecnie, gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego statutowym zadaniem jest gospodarka nieruchomościami, wpływy stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego.


Sejm uchwalił nowelizację 8 listopada 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 20 grudnia 2013 r. Nowe przepisy obowiązują od 25 stycznia 2014 r.

ISAPDz.U. 2014 poz. 47