Kazimierz Plocke

 • Wybrany dnia:

  09-10-2011

 • Lista:

  Platforma Obywatelska

 • Okręg wyborczy:

  26  Gdynia

 • Liczba głosów:

  18452

 • Staż parlamentarny:

  poseł IV kadencji, poseł V kadencji, poseł VI kadencji

 • Klub/koło:

  Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

 • Data i miejsce urodzenia:

  03-05-1958Domatowo

 • Wykształcenie:

  wyższe

 • Tytuł/stopień naukowy:

  doktor

 • Ukończona szkoła:

  Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Rolniczy, Ekonomia Rolnictwa - magister inżynier (1982)
  Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Ekonomia rolnictwa - doktor (1988)

 • Zawód:

  inżynier rolnik