iTV Sejm - transmisje

Transmisje archiwalne
 • od:08:15

  do:09:04

  Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania negocjacji nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (RRW)

  sala 118/bud. C

  Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. ustaleń pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a marszałkami poszczególnych województw, w zakresie zapisów w regionalnych programach operacyjnych dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

 • od:08:30

  do:09:17

  Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)

  sala 23/bud. G

  Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia papieża bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji (druk nr 2321)
  - uzasadnia poseł Franciszek Stefaniuk.

 • od:09:00

  do:11:15

  Komisja Gospodarki (GOS)

  sala 24/bud. G

  Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta (druk nr 2076) – kontynuacja.
  Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Gospodarki – wniosku Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Rady Ministrów o funkcjonowaniu dużych zagranicznych sieci handlowych w Polsce i ich wpływu na polskie małe i średnie przedsiębiorstwa.

 • od:09:01

  do:10:48

  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590) (SPC, UST)

  sala 01/bud. F

  Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590) - kontynuacja.

 • od:09:03

  do:15:06

  66. posiedzenie Sejmu VII kadencji

  Sala Posiedzeń

 • od:09:16

  do:09:42

  Podkomisja stała do spraw rynku pracy (PSR)

  Sala Konferencyjna/bud. F

  Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk nr 2152).

 • od:09:31

  do:10:20

  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 1824) (FPB, GOS)

  sala 102/bud. C

  Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 1824) - kontynuacja.

 • od:09:31

  do:09:39

  Konferencja prasowa - Uchwała Twojego Ruchu ws. przyjęcia przez Polskę Karty Praw Podstawowych

  sala 101/bud. C

  Twój Ruch - Biuro Prasowe Klubu
  Andrzej Rozenek, Witold Klepacz (TR)

 • od:09:59

  do:11:25

  Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych (RRW)

  sala 118/bud. C

  Dyskusja nad przedstawionymi przez Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia projektami rozporządzeń ułatwiających sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych.

 • od:10:00

  do:10:45

  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 2135) (ACF)

  sala 106/bud. C

  Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 2135).

 • od:10:00

  do:10:53

  Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

  sala 14/bud. G

  Rozpatrzenie raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nt. „Przegląd i analiza regionalnych systemów innowacji (RSI) województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 r.”
  - referuje Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • od:10:30

  do:11:46

  Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184) (INF)

  sala 13/bud. G

  Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184).

 • od:11:01

  do:11:09

  Konferencja prasowa - Podróże prezesa ZUS

  sala 101/bud. C

  SLD - Biuro Prasowe Klubu
  Anna Bańkowska, Dariusz Joński (SLD)

 • od:11:31

  do:11:41

  Konferencja prasowa - Ułatwienia w głosowaniu

  sala 101/bud. C

  PO - Biuro Prasowe Klubu
  Mariusz Witczak, Marek Wójcik, Robert Kropiwnicki (PO)