Powrót do Wydarzeń Strona główna Sejmu
 

W związku z brakiem pełnego składu Prezydium Sejmu rozstrzygnięcie konkursu na logo Sejmu nastąpi w terminie do dnia 20 lipca 2010 r.

Wszystkich uczestników konkursu serdecznie przepraszamy za zwłokę.

W przypadku ustalenia wcześniejszego terminu rozstrzygnięcia konkursu stosowna informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronach www.sejm.gov.pl.




Kancelaria Sejmu RP ogłasza otwarty konkurs na znak graficzny (logo) Sejmu. Nagroda główna w konkursie wynosi 5000 zł. Zwycięska praca wykorzystana zostanie w publikacjach i materiałach informacyjnych Sejmu.

Projekty wykonane muszą być zgodnie ze specyfikacją zawartą w regulaminie konkursowym w formie elektronicznej i wydruków kolorowych i czarno-białych.

Prace nadsyłać można w terminie 1 lutego 2010 r.- 31 marca 2010 r. Obligatoryjnym wymogiem jest nadesłanie wraz z projektem podpisanej Karty Zgłoszeniowej.



Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia konkursowego