Poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


projekt dotyczy uchylenia przepisów ustawy liberalizującej zasady prowadzenia amatorskich (nienaukowych) poszukiwań zabytków


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2024
 • 20 marca 2024

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 257

 • 26 marca 2024

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Kultury i Środków Przekazu

 • 9 kwietnia 2024

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 9 kwietnia 2024

   Sprawozdanie komisji druk nr 285

   Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 10 kwietnia 2024

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 9

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Kultury i Środków Przekazu

  Komentarz: wniosek o odrzucenie, poprawki

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 11 kwietnia 2024

   Sprawozdanie komisji druk nr 285-A

   Sprawozdawca: Barbara Okuła

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 12 kwietnia 2024

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 9

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 245 za, 195 przeciw, 2 wstrzymało się (głos. nr 21)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: wniosek o odrzucenie, poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 15 kwietnia 2024

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 18 kwietnia 2024

  Stanowisko Senatu

  Nie wniósł poprawek


 • Niezakończone prace nad ustawą

  Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiTekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  uchwalona na pos. nr 9 dnia 12-04-2024