Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego
 • KONTAKT:
  Magdalena Szachowicz,
  Tel. 22 694-28-89,
  e-mail: magdalena.szachowicz@sejm.gov.pl
 • STRONA WŁASNA ZESPOŁU

  Informacje przedstawione na stronach własnych klubów i kół poselskich, zespołów parlamentarnych a także na stronach posłów są przygotowywane przez te kluby, koła, zespoły oraz posłów i za ich formę i treść odpowiadają autorzy.

Powstał w dniu: 30-11-2023