Zapytanie nr 341
w sprawie analiz i ekspertyz dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego

Zgłaszający
Krzysztof Kubów
Piotr Müller
Adresat
prezes Rady Ministrów (adresat zmieniony)
minister funduszy i polityki regionalnej
Data wpływu
13-02-2024
Data wysłania
23-02-2024
Odpowiedź