Krzysztof Szczucki

 • Data i miejsce urodzenia:

  18-10-1986, Elbląg

 • Wykształcenie:

  wyższe

 • Tytuł/stopień naukowy:

  doktor habilitowany

 • Ukończona szkoła:

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo - magister (2010)
  Uniwersytet Warszawski, Nauki Prawne (2014) - studia doktoranckie
  Uniwersytet Warszawski, Nauki Humanistyczne - doktor habilitowany (2021)

 • Zawód:

  prawnik