Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu - retransmisja
Poseł Iwona Maria Kozłowska, posiedzenie nr 1 w dniu 28-11-2023