Druk nr 3662
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Data pisma: 2015-07-10
Data doręczenia druku: 2015-07-14

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów


Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2015-06-01Do druku nr 3662 - raport z konsultacji publicznych  (6955 KB)
2015-07-23Do druku nr 3662 opinia - KK.  (67 KB)