Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji


projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zobowiązania nadawców programów telewizyjnych do zapewnienia dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzenie odpowiednich udogodnień, tak aby od 2022 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2017
 • 19 maja 2017

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1607

 • 7 czerwca 2017

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Kultury i Środków Przekazu

 • 13 grudnia 2017

  I czytanie w komisjach

 • 2018
 • 7 marca 2018

  Wpłynęło stanowisko rządu

 • 20 marca 2018

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 60

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Kultury i Środków Przekazu

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 20 marca 2018

   Sprawozdanie komisji druk nr 1928-A

   Sprawozdawca: Iwona Śledzińska-Katarasińska

   Wniosek komisji: odrzucić poprawkę

 • 22 marca 2018

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 60

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 429 za, 1 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 21)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawka

 • 23 marca 2018

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 16 kwietnia 2018

  Stanowisko Senatu

  Nie wniósł poprawek

 • 18 kwietnia 2018

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 2 maja 2018

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 60 dnia 22-03-2018

  Dz.U. poz. 915