Poselski projekt ustawy o broni i amunicji


projekt dotyczy określenia zasad posiadania na terytorium RP broni i amunicji oraz jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, używania, przywozu i wywozu za granicę, a także prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic


 • 2016
 • 4 listopada 2016

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1692

 • 2017
 • 5 lipca 2017

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 29 września 2017

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 48

  Skierowano do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

  Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu

  Wynik: 158 za, 263 przeciw, 15 wstrzymało się (głos. nr 13)

 • 2018
 • 13 marca 2018

  Wpłynęło stanowisko rządu

 • Stan na 12-11-2019