Druk nr 2446
Rządowy projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Data pisma: 2018-04-05
Data doręczenia druku: 2018-04-13

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów


Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2018-05-10Do druku nr 2447 i 2446 - opinia SN  (24 KB)
2018-05-15Do druku nr 2446 - 2447 - opinia NIPP  (327 KB)
2018-05-24Do druków 2446 i 2447 - poprawki RM  (14629 KB)