Druk nr 432
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Data pisma: 2016-04-18
Data doręczenia druku: 2016-04-21

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów


Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2016-05-06Do druku nr 432 - opinia SN.  (26 KB)
2016-05-18Do druku nr 432 - opinia KRS.  (77 KB)
2016-07-04Do druku nr 432 - opinia BCC.  (87 KB)