Interpelacja nr 4966
w sprawie struktury funduszu płac w Polsce

Zgłaszający
Jakub Kulesza
Data wpływu
18-07-2016
Data wysłania
27-07-2016
Odpowiedź
Odpowiadający
Dominik Rozkrut - prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Data wpływu
03-08-2016
przedłużenie terminu odpowiedzi
Data wpływu
30-08-2016