Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


projekt dotyczy wprowadzenia na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2022
 • 7 czerwca 2022

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 2335

 • 8 czerwca 2022

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 23 czerwca 2022

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 57

  Komentarz: wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy

  Decyzja: nie dokończone I czytanie

 • 7 lipca 2022

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 58

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

  Głosowanie: wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy

  Wynik: 11 za, 432 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 111)

 • 30 listopada 2022

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 67

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

  Komentarz: wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy, poprawki

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 30 listopada 2022

   Sprawozdanie komisji druk nr 2618-A

   Sprawozdawca: Barbara Bartuś

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 1 grudnia 2022

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 67

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 430 za, 12 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 14)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy, poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 2 grudnia 2022

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 15 grudnia 2022

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 2890

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach dnia 16-12-2022

 • 2023
  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 5 stycznia 2023

   Sprawozdanie komisji druk nr 2902

   Sprawozdawca: Barbara Bartuś

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 13 stycznia 2023

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 70

  Decyzja: odrzucono poprawki

 • 16 stycznia 2023

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 27 stycznia 2023

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 67 dnia 01-12-2022

  Dz.U. 2023 r. poz. 240